Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
DuyuruSitenizi profesyonel araçlar ile test edip seo puanınızı yükseltmek için tıklayınız.
Jquery İle İnstagram Gönderilerini Çekme

Jquery İle İnstagram Gönderilerini Çekme

16.12.2020 Diğer

İnstagramın ücretsiz sunmuş olduğu api ile son gönderileri kolayca çekebiliriz. Bunun için basit bir jquery kütüphaneside bulunuyor. Apiyi kullanmak için kayıt olmak yada api key almak vb. işlemler gerekmiyor. Doğrudan erişim sağlanmaktadır. Kütüphanenin options bölümünden kaç kayıt çekilecek, her satırda kaç kayıt olacak, çekildikten sonra işlem yapılacak mı vb. parametreleri girebiliyorsunuz. Sayfamıza jquery kütüphanesini ekledikten sonra api kütüphanesine de eklemeniz gerekiyor. Örnek kodlar üzerinden kolayca son gönderileri çekebilirsiniz.

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>İnstagram Api</title>
<style>
body {
font-family: Arial;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="instagram-gonderiler"></div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js" integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="jquery.instagramFeed.js"></script>
<script >
(function($){
$(window).on('load', function(){
$.instagramFeed({
'username': 'sitenikur', // instagram kullanıcı adını yazıyoruz
'container': "#instagram-gonderiler", // gönderilen ekleneceği divin id değeri
'display_profile': true, // instagram profil gösterilsin mi
'display_biography': true, // instagram bio gösterilsin mi
'display_gallery': true, // galeri gösterilsin mi
'display_captions': true, // gönderilerdeki yazılar gösterilsi mi
'callback': null, // geri dönüş yapılacak mı
'styling': true, // varsayılan css eklensin mi
'items': 8, // kaç gönderi çekilecek
'items_per_row': 4, // her satırda kaç gönderi olacak
'margin': 1, // margin değeri
'lazy_load': true // lazy load aktif/pasif olsun mu. sayfa yüklendikçe görsellerin gelmesi için
});
});
})(jQuery);
</script>

</body>
</html>

Geliştirici sitesi: https://www.sowecms.com/demos/jquery.instagramFeed/index.html

Github adresi: https://github.com/jsanahuja/jquery.instagramFeed

Demo: http://dosyalar.sitenikur.com/instagram

Demoyu indir:  http://dosyalar.sitenikur.com/instagram.rar

Yorum Ekleyin